Diensten

  • U ondersteuning bieden bij de verwezenlijking van uw ‘innovatieve’ ideeën.
  • Uw wensen/dromen vertalen naar een praktisch uitvoerbaar plan en zorgen dat de benodigde financiële middelen beschikbaar komen.
  • Samen met u kijken naar de bedrijfsvoering vanuit de menselijke en praktische gezichtshoek en met oog voor duurzame samenleving
  • U ondersteunen bij vraagstukken omtrent personeelszaken en administratieve aangelegenheden.
  • Ondersteuning bieden bij het maken van een ondernemersplan.
  • Ondersteuning bij de verkoop/aankoop van een bedrijf.